Orchestrele şi Corurile Radio
organizează
Audiţie
pentru
artişti  lirici (toate vocile) – colaboratori la
CORUL ACADEMIC RADIO

 

 Condiţii de înscriere la selecţie:
– Studii medii sau superioare

 

 Candidaţii vor depune la sediul SRR din str. Temişana nr.32,  int 1211
până la data de 25.04.2018 – ora 13:00
următoarele documente, fără de care nu se admite înscrierea:
1. Acte de studii (copie diplomă BAC, copie diplomă licenţă sau masterat)
2. Curriculum vitae
3. Repertoriul interpretat la audiţie

 

Audiţia  se va susţine în zilele de 2 şi 3 mai 2018, după cum urmează:
2 mai 2018, ora 13:00

1. Vocalize
2. O arie la alegere

 

3 mai 2018, ora 13:00

3. Solfegiu la prima vedere
2. Probă de interpretare în cvartet (Fuga dublă din finalul lucrării Stabat Mater – G. Rossini)

 

Relaţii la telefon: 021 303 1211