Componența Orchestrei de Muzică Populară Radio
Dirijorul Orchestrei de Muzică Populară Radio
Discografie Orchestra de Muzică Populară Radio
Extrase de Presă

Formatia alcatuita initial dintr-un numar de 12 membri, selectati dintre cei mai valorosi instrumentisti din întreaga tara, a ajuns în prezent la 17 de membri, având posibilitatea sa abordeze un repertoriu foarte larg. Flexibilitatea si cunoasterea aprofundata a folclorului autentic face ca Orchestra de Muzica Populara Radio sa se adapteze genurilor diferite, stilurilor regionale, formulelor de acompaniament uzitate în toata tara, având capacitatea sa abordeze si repertoriul de cafe-concert, romante si muzica de divertisment.

România este una dintre ţările cu o bogată zestre folclorică. Din dorinţa de a cultiva şi răspândi creaţia folclorică atât de valoroasă a poporului român, au fost înfiinţate de-a lungul timpului numeroase orchestre de gen. În acest sens, Radiodifuziunea Româna, una dintre instituţiile implicate în procesul de promovare a muzicii noastre tradiţionale, a înfiinţat la 1 decembrie 1949, Orchestra de Muzică Populară Radio. Această formaţie va ocupa un loc important în peisajul muzicii populare româneşti prin varietatea repertoriului, calitatea interpretărilor şi amploarea manifestărilor.

Înregistrările numeroase pe care Orchestra de Muzică Populară Radio le-a realizat în toţi aceşti ani reprezintă o dovadă a cunoaşterii aprofundate a folclorului în marea sa varietate, a particularităţilor zonale, a complexităţii formelor ritmice şi sonore şi a valorii artistice a melodicii, reuşind să redea de fiecare dată arhitectura pieselor, respectând puritatea stilului local.

Celebritatea acestei formaţii se datorează şi dirijorilor care, de-a lungul timpului, şi-au legat numele de această orchestră, valoroşi profesionişti ai domeniului, care au repurtat succese la pupitrul Orchestrei de Muzică Populară Radio: George Vancu, Victor Predescu, Nicu Stănescu, Ion Luca-Bănăţeanu, Radu Voinescu, Marius Olmazu, Paraschiv Oprea şi colaboratorilor Constantin Arvinte, Ioan Cobâlă, Marin Ghiocel, George Sârbu etc.

Alături de Orchestra de Muzică Populară Radio au evoluat nume sonore de interpreţi ai scenei folclorice româneşti: Maria Ciobanu, Irina Loghin, Ion Dolănescu, Sofia Vicoveanca, Mioara Velicu, Angelica Stoican, Gheorghe Turda, Angela Buciu, Nicolae Sabău, Ionela Prodan, Viorica Flintaşu, Dumitru Zamfira, etc., dar şi alte personalităţi artistice de excepţie: Bianca Ionescu, Florin Georgescu, Doina Badea, Corina Chiriac, Angela Similea, Viorela Filip, Florin Piersic, Alexandru Arşinel, Stela Popescu, Nicu Constantin, etc.

Cu un repertoriu muzical deosebit, ce cuprinde cântece şi jocuri populare din toate zonele etnofolclorice ale ţării, Orchestra de Muzică Populară Radio realizează stagiuni de spectacole, urmărind în principal promovarea bogăţiilor spirituale româneşti, cultivarea valorilor şi autenticităţii creaţiei populare şi a artei interpretative profesioniste, criterii ce au stat la baza prezentării a mii de spectacole de referinţă a căror complexitate şi frumuseţe de execuţie, au adus aprecierile elogioase ale specialiştilor şi aplauzele spectatorilor. Orchestra de Muzică Populară Radio a fost şi ramâne principalul promotor în descoperirea şi lansarea tinerelor talente ale genului.

Orchestra a întreprins numeroase turnee peste hotare în Europa, Australia, Asia, Africa, fiind distinsă cu premii importante: Colierul de Argint – Dijon (Franţa), Discul de Aur Electrecord, titlul de laureat a unor festivaluri din Italia, Olanda, Grecia, Germania, Ţara Galilor, alte disticţii acordate de Ministerul Culturii, Uniunea Criticilor Muzicali Mihail Jora, Federaţia Naţională a Ansamblurilor Folclorice, Fundaţia Ethnos.

Acestea sunt doar câteva din aspectele artistice ale acestei prestigioase formaţii, ce duce spre generaţiile următoare tezaurul muzicii populare româneşti având menirea de a descoperi şi de a aduce în luminile rampei valorile autentice ale cântecului şi dansului popular.
Prin riguroasa activitate artistică pe care o desfăşoară, Orchestra de Muzică Populară Radio îşi aduce aportul la valorificarea muzicii populare românesti contribuind la perpetuarea acesteia.