< Despre Orchestra de Cameră Radio

Manasi Daniel – concert maestru
Marian Vasile Alexandru – concert maestru

Vioara I
Barbu Stefan- artist instrumentist
Branga Tiberiu – artist instrumentist
Ene Annemarie – artist instrumentist
Georgescu Ana Maria – artist instrumentist
Greluş Andreea – artist instrumentist
Măi Antal Matheus Johann – artist instrumentist

Vioara a II-a
Danila Lucian Gabriel – solist instrumentist – sef partida
Stanciu Andrei – solist instrumentist
Dobrescu Bâzgan Cristina – artist instrumentist
Dumitrescu Dragos – artist instrumentist
Neagu Simona – artist instrumentist
Panait Viorina- artist instrumentist

Viola
Boboescu Eugenia – solist instrumentist
Munteanu Sergiu – artist instrumentist
Stanciu Rotomeza Emilia – artist instrumentist

 

Violoncel
Sinaci Radu – solist instrumentist – sef partida
Mircea Marian Alexandru – solist instrumentist
Budd Stefania – artist instrumentist
Luduşan Horaţiu – artist instrumentist

Contrabas
Serbanescu Dragos Ioan – solist instrumentist – sef partida
Zurka Pavel – artist instrumentist

Flaut
Iordache Ivan Amalia – solist instrumentist

Oboi
Iacob Craita-Arina – solist instrumentist

Clarinet
Greluş Ioan Radu – solist instrumentist
Luduşan Flaviu – solist  instrumentist

Fagot
Anghel Ion – solist instrumentist

Corn

Trompeta
Ionescu Bogdan Traian – solist instrumentist
Serafimovici Sebastian – solist instrumentist

Timpani
Băleanu Grigore – artist instrumentist